Про новий порядок забезпечення засобами реабілітації інвалідів та інших осіб, які мають відповідні пільги

З 1 січня 2007 року почав діяти новий порядок забезпечення інвалідів та інших осіб, які мають відповідні пільги згідно з законодавством, технічними та іншими засобами реабілітації. Нині цей Порядок, а також перелік таких засобів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року № 321. До технічних та інших засобів реабілітації, які видаються через органи праці та соціального захисту населення, належать:

  • протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
  • засоби пересування;
  • спеціальні засоби для самообслуговування догляду;
  • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
  • меблі та оснащення;
  • орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

       Інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

     Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

     Відповідно до Постанови КМУ від 23.05.2007 року № 757 індивідуальна програма реабілітації інваліда (ІПР) – комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, строків реабілітаційних заходів з визначенням порядку, місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей інваліда та дитини-інваліда.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда розробляється відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою КМУ від 08.12.2006 р № 1686 “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”, для повнолітніх інвалідів – медико-соціальною експертною комісією.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов’язковою для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває інвалід, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.

Індивідуальна програма реабілітації має для інваліда рекомендаційний характер. Інвалід має право відмовитися від будь-якого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації, або від усієї програми в цілому. Згідно рекомендаціям лікарів та фахівців поліклініки №8 вирішується питання про вибір та забезпечення конкретними засобами чи послугами реабілітації, включаючи засоби пересування, вироби медичного призначення, друковані видання зі спеціальним шрифтом, звукопідсилювальну апаратуру, санаторно-курортне лікування тощо в межах його індивідуальної програми реабілітації.

Індивідуальна програма розробляється протягом одного місяця з дня звернення інваліда до МСЕК.

При виникненні питань щодо оформлення документів на МСЕК для складання індивідуальної програми реабілітації інваліда, просимо звертатись до лікарів та фахівців поліклініки, або до заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності нашого лікувального профілактичного закладу.

А.С. МОКАН, заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацезнадності КУОЗ «Харківська міська поліклініка №8»

Теги: ,

Роздрукувати Роздрукувати
Запись на прием
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
http://8pol.city.kharkov.ua/?feed=rss2
222