ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ (ЦПМСД)

Центр первинної медико-санітарної допомоги поліклініки №8 створений у 2018 році на виконання рішення Харківської міської ради у відповідності до наказу МОЗ України від 29.07.2016 року №801  «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи» з метою забезпечення потреб мешканців Олексіївського жилмасиву м. Харкова у первинній медичній допомозі.

Очолює Центр заступник медичного директора ЦПМСД Танько Наталія Юріївна, лікар-терапевт з 28-річним лікарським стажем, яка має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія».

До структури Центру входить дві амбулаторії, які об’єднують більше 30-ти лікарів-терапевтів. Завідувач амбулаторії №1 – Струков Дмитро Вадимович, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, має лікарський стаж 15 років, завідувач амбулаторії №2 – Мустафаєва Офелія Бахлул-кизи, лікар-терапевт другої кваліфікаційної категорії, лікарський стаж  19 років.

    

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЛІКАРІВ ЦЕНТРУ ПСМД

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО ЛІКАРІВ-ТЕРАПЕВТІВ

Центру ПМСД підпорядкований кабінет щеплень, фахівці яких виконують важливі функції у комплексній діяльності по наданню первинної медичної допомоги та протистоянні інфекційним хворобам, включаючи коронавірусну інфекцію.

У числі основних завдань ЦПМСД – організація надання прикріпленому населенню первинної медичної допомоги, забезпечення її доступності та належної якості.

Фахівці Центру ПМСД забезпечують:

  • проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;
  • раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;
  • проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;
  • проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації та смертності населення;
  • здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;
  • проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;
  • виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства, зокрема, за урядовою програмою «Доступні ліки»;
  • наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги;
  • реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
  • організаційно-методичну роботу з надання ПМД у своїх підрозділах, що включає збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації, аналіз стану здоров’я населення, планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення, організацію підвищення професійної кваліфікації кадрів, впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій тощо.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЛІКАРІВ -ТЕРАПЕВТІВ ЦЕНТРУ ПМСД

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКІВ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ОБСЯГ АНАЛІЗІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

ОБОВ’ЯЗКОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ

З квітня 2018 року фахівці Центру ПМСД, керуючись алгоритмом дій, прописаних наказом МОЗ України від 19.03.2018 № 503 “Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу”,  активно включились до проведення національної кампанії з вибору лікаря ПМД «Лікар для кожної сім’ї», що передбачає підписання декларацій з пацієнтами.

Станом на кінець 2021 року понад 64,5 тис. пацієнтів  визначилися з вибором лікаря й підписали декларації на надання первинної медичної допомоги.

Детальніше про медичну реформу у рубриці поліклінічного сайту «МЕДРЕФОРМА»
Галерея – ЛІКАРІ ЦЕНТРУ ПМСД
Запись на прием
http://8pol.city.kharkov.ua/?feed=rss2
222